Deratizace

Bojujte se škůdci komplexně → jak ? → využijte služeb naší firmy.

Deratizace je velmi rozsáhlý soubor opatření, které vedou k likvidaci nebo alespoň výraznému omezení výskytu škodlivých hlodavců ve všech objektech lidské činnosti. Hlavním důvodem likvidace hlodavců je riziko přenosu vysoce nebezpečných závažných onemocnění. Nezanedbatelné jsou však i ekonomické ztráty způsobené jejich činností. Patří mezi ně např. poškození ohryzem čí znehodnocení exkrementy. Mezi nejčastěji se vyskytující hlodavce patří myš a potkan, dále potom krysa či hraboš.

54882759_2.webp