Dezinfekce

Dezinfekce je velmi rozsáhlý soubor opatření, které vedou k likvidaci nebo alespoň výraznému omezení výskytu choroboplodných mikroorganizmů, plísní, kvasinek, ale i některých vývojových stádií parazitů ve všech objektech lidské činnosti. Hlavním důvodem likvidace těchto organizmů je minimalizace výskytu onemocnění člověka či domácích nebo hospodářských zvířat. Dojde-li k propuknutí onemocnění, zapříčiněných těmito organismy, dochází následně k nezanedbatelným ekonomickým ztrátám. Taktéž dochází k výrazným negativním ekonomickým dopadům, způsobených např. činností plísní, kvasinek, hub atd. Sem patří zejména škody na skladovaných potravinách, krmivech, tkaninách, dřevinách atd. Původců výše uvedených škod je obrovské množství počínaje těmi nejmenšími, jako jsou např. viry a bakterie, po relativně největší, jako jsou vývojová stádia cizopasníků.